Witaj na stronie LBMBiC !!!

Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych (LBMBiC) działające w ramach Katedry Technologii Materiałów Budowlanych zostało powołane uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 27.09.2002 roku, następującej treści: Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej powołuje w KTMB na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych i proponuje wszczęcie procedur akredytacyjnych oraz zobowiązuje Kierownictwo LBMBiC do przedstawienia regulaminu funkcjonowania laboratorium. Począwszy od 2003 roku w Laboratorium wprowadzono System Jakości zgodny z PN-EN ISO 17025.

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe


Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych wykonuje badania:

* kruszyw mineralnych i sztucznych,
* betonu zwykłego i betonów lekkich,
* betonowych elementów drogowych (kostki brukowej,
płyt chodnikowych, krawężników i innych elementów),
* ceramicznych materiałów budowlanych
(ściennych i stropowych),
* wyrobów wapienno-piaskowych,
* wyrobów dekarskich (dachówek ceramicznych
i betonowych),
* płytek ceramicznych,
* materiałów termoizolacyjnych,
* spoiw mineralnych. Badania właściwości wyżej podanych surowców i materiałów budowlanych są wykonywane zgodnie z zakresem i metodami podanymi w aktualnych normach polskich oraz normach międzynarodowych (PN, EN, DIN, ISO).

Akredytacją PCA objęte są wybrane badania w poszczególnych grupach materiałowych.